Nyheder

Iværksætterselskab (IVS)

Den nye selskabsform iværksætterselskaber (IVS) giver muligheden for at stifte et selskab med en kapital på kun 1 kr.

Iværksætterselskabet (IVS), skal gøre det nemmere at etablere virksomhed i Danmark. Selvom selskabet kaldes "Iværksætter", er det ikke et krav, at du er "iværksætter".

Du kan stifte et IVS med en selskabskapital på 1 kr.

Selskabskapitalen skal herefter opbygges ved, at du opsparer 25 pct. af det årlige overskud i selskabet - indtil selskabskapitalen udgør 50.000 kr.

Derefter kan IVS'et omregistreres til et almindeligt anpartsselskab.

Fordelen ved et IVS er, at det ikke kræver indskud af en større kapital for at stifte et selskab. Samtidig hæfter du ikke med hele din personlige formue, som det er tilfældet ved en enkeltmandsvirksomhed.

Det er ledelsens ansvar, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at opfylde sine løbende forpligtelser. Det er måske lige lidt nok med 1 kr., når der allerede ved stiftelsen på Webreg. skal betales et gebyr på 670 kr., så du skal muligvis sikre dig, at der er anden finansiering til driften af selskabet.

Derudover er iværksætterselskaberne omfattet af de almindelige regler for anpartsselskaber, ligesom et iværksætterselskab skal overholde årsregnskabslovens krav om regnskabsaflæggelse m.v.

Bemærk, at selskabet først kan udbetale udbytte, når der er opsparet en selskabskapital på mindst 50.000 kr., men indtil det er sket, kan du naturligvis godt hæve en løn fra selskabet.

 

lik her for at ændre i teksten

Nye regler for renter ved forsinket betaling: Fra den 1. marts 2013 stiger tillægget til den såkaldte procesrente fra 7 til 8 %-point. Procesrenten har betydning for den rente, kreditor må opkræve på sine fakturaer, når kunderne betaler for sent. Lovændringen gælder alle fakturaer udstedt efter den 1. marts 2013. Fakturaer, der er udstedt før den 1. marts 2013, er omfattet af de eksisterende regler og rentesatser.
Kreditor skal være opmærksom på, at der over for forbrugere ikke kan forlanges højere rente end procesrenten. Dette gælder uanset, hvad der er anført i en ordrebekræftelse eller faktura.
Overfor erhvervskunder kan kreditor kræve procesrenten eller en højere rente, hvis det eksempelvis er aftalt i de salgs- og leveringsbetingelser, som kunden har accepteret - eller hvis det fremgår af almindelig handelsbrug eller sædvane.
Lovændringen betyder desuden, at to erhvervsdrivende ikke længere kan aftale, at debitor ikke skal betale renter ved forsinket betaling. Dette gælder også for virksomheder, der har aftaler med det offentlige.

Nyt kompensationsbeløb: Fra den 1. marts 2013 kan kreditorer opkræve et fast kompensationsbeløb hos erhvervskunder, der ikke betaler til tiden. Kompensationsbeløbet kan opkræves udover de almindelige rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Kreditor har ret til at opkræve beløbet, så snart sidste rettidige betalingsdag er overskredet. Beløbet udgør kr. 310,00

Betalingsfrist på op til 60 dage: Mindre virksomheder oplever til tider, at deres kunder "presser" dem til at acceptere lange kredittider. Med de nye ændringer er der nu indført en fast betalingsfrist på maksimalt 60 dage mellem virksomheder - og 30 dage overfor offentlige myndigheder.

Der findes dog en undtagelse i det tilfælde, hvor kreditor udtrykkeligt har godkendt en længere betalingsfrist, og hvor betalingsfristen ikke er urimelig over for kreditor.

Reglen om betalingsfrister gælder ikke i aftaler med forbrugere.

 

Vandafledningsafgift:

Miljøstyrelsen og spildevandselskaberne betinger fritagelse for betaling af vandafledningsafgift af, at vandet er anvendt i "den primære produktion". Med en ny dom fra Vestre Landsret er det fastslået, at kravet om anvendelse i den "primære produktion" ikke har hjemmel i betalingsloven. Anvender din virksomhed vand til køling, vanding eller andre formål, hvor vandet ikke afledes til et offentligt spildevandanlæg, kan der derfor være mulighed for fritagelse for betaling af vandafledningsafgiften. Kontakt os for nærmere oplysninger herom.


Advokatfirmaet Paul C. Jepsen

Nr. Bjertvej 138
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 04 22
Fax. 75 52 04 96

Cookie- og privatlivspolitik
Programmeret og hosted af nordicweb