Kompetencer

Køb og salg af fast ejendom


Kontorets advokater er Certificerede BOLIGadvokater, hvilket er ensbetydende med en kompetent og loyal behandling af dit køb eller salg af bolig.

Som BOLIGadvokat modtager man løbende direkte opdatering på området samtidig med, at man har forpligtet sig til løbende at deltage i kurser indenfor området.

Der vil altid, såfremt du måtte ønske det, være mulighed for et gratis formøde, inden du handler fast ejendom, således at du er bedre rustet til at træffe den rette beslutning, og advokaterne er rådighed for en gennemgang af købsaftalen inden underskrift heraf.

Læs mere om De Danske BOLIGadvokater på www.danskeboligadvokater.dk, herunder hvilke regelsæt, der arbejdes ud fra.


Andelsboligprojekter
Er du igang med at købe andelsbolig, så lad en af kontorets advokater se købsmaterialet igennem inden du skriver under.

En af de ting man skal være opmærksom på, i forbindelse med erhvervelse af en andelsboligforening, er hæftelsesforholdene - hvad kommer du som andelshaver til at hæfte for og hvorledes er foreningens finansiering ?  

Selskabsret
Stiftelse af aktieselskab, anpartsselskab - har du kapitalen, har vi dit nye selskabs CVR-nr. klar i løbet af meget kort tid. Fra stiftelsesdokumenterne er skrevet under skal du således kun beregne 1 til 2 timers ventetid.

 
Lejeret
Udformning af lejekontrakter for såvel private som erhvervsdrivende. Udformning af husordener. Assistance med indbringelse af sager for såvel huslejenævnet som boligretten.

 
Familie- / arveret
Udformning af testamenter og ægtepagter. Bistand i forbindelse med seperation og skilsmisse.

 
Dødsbobehandling
Vi har mange års erfaring i dødsbobehandling og rådgiver en den rette skifteform. Ved behandlingen af boet vurderes aktiverne, vi udarbejder vi åbningsstatus, boopgørelse, selvangivelse m.m. og sørger for fordelingen af arven.

 
Forsikrings- og erstatningsret

Er du eller noget du ejer kommet til skade og kan du ikke opnå dækning fra forsikringen, assisterer vi med anmeldelse og evt. klage- eller retssag.
 
Insolvensret
Vi yder rådgivning i forbindelse med konkurs og rekonstruktion samt hjælp til ansøgning om gældssanering. 

 
Incassobehandling
Vores incassoportefølje er aldring større, end at vi med sikkerhed kan garantere en hurtig behandling af Deres sag.
Virksomheden er medlem af Debitor Registret med mulighed for indrapportering af skyldnere.

 
Økonomisk og financiel rådgivning
Paul C. Jepsen har 35 års erfaring fra banksektoren, og dermed en meget bred indsigt, samt stort kendskab til området.


Retssagsbehandling
Vi kan repræsentere dig ved et hvilket som helst klagenævn, overfor alle offentlige myndigheder, alle landets byretter, Østre og Vestre Landsret, Sø- & Handelsretten samt Højesteret.


Advokatfirmaet Paul C. Jepsen

Nr. Bjertvej 138
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 04 22
Fax. 75 52 04 96

Cookie- og privatlivspolitik
Programmeret og hosted af nordicweb